SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik republike je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja dr. Alešu Blincu, Aleksandru Merlu in dr. Marku Noču

Ljubljana, 17. 1. 2022 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja.

Dr. Aleš Blinc je prejel red za zasluge za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju srca in žilja ter za velik prispevek k preventivi in razumevanju teh bolezni. Aleksander Merlo je prejel red za zasluge za vrhunsko strokovno delo in uvajanje novih uspešnih pristopov na področju porodništva. Dr. Marko Noč je prejel red za zasluge za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju intenzivne interne medicine in glasno skrb za delovanje zdravstva.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja dr. Alešu Blincu, Aleksandru Merlu in dr. Marku Noču
Foto: Daniel Novakovič/STAUtemeljitve:

Za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju srca in žilja ter za velik prispevek k preventivi in razumevanju teh bolezni prejme dr. Aleš Blinc red za zasluge.

Prof. dr. Aleš Blinc je zdravnik s specializacijo s področja interne medicine, priznana pa mu je tudi specializacija s področja kardiologije in vaskularne medicine. Študiral je v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral, po študiju pa je med drugim dve leti sodeloval kot gostujoči raziskovalec na Medicinski fakulteti Univerze v Rochestru v New Yorku. Zdaj je predstojnik Kliničnega oddelka za žilne bolezni Interne klinike UKC Ljubljana in profesor interne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v najbolj priznanih svetovnih medicinskih revijah, ter cenjen vabljeni predavatelj na mednarodnih in domačih strokovnih in znanstvenih srečanjih. Je avtor oziroma soavtor številnih raziskav s področja žilne medicine ter mentor magistrskih in doktorskih študentov.

Od leta 2000 je glavni urednik Revije za srce, ki jo že 30 let izdaja Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Revija, ki izhaja sedemkrat letno in ima naklado 8.000 izvodov, je vodilna slovenska revija za preventivo bolezni srca in ožilja, namenjena širšemu občinstvu. Na poljuden način in v slovenskem jeziku širi znanje o novostih v medicinski stroki ter o zdravem načinu življenja. Dr. Aleš Blinc s svojim vrhunskim znanjem vsa ta leta skrbi po eni strani za visoko strokovno raven revije in za njeno aktualnost, po drugi pa za širše razumljiv jezik in razvoj slovenske terminologije na tem področju. Dr. Blinc je tudi avtor številnih člankov v reviji. Izjemno odmevna in priljubljena je njegova rubrika Novice o zdravju, v kateri v vsaki številki poroča o novicah s področja zdravstva, povzetih po priznanih svetovnih strokovnih revijah.

Po zaslugi dr. Blinca in njegovih strokovnih poznanstev pri reviji s svojimi prispevki sodelujejo številni slovenski zdravniki in drugi strokovnjaki, katerih znanje je pomembno za preventivo bolezni in zdrav življenjski slog. Ob rednem delu dr. Blinc v okviru Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije pogosto tudi predava ter tako prispeva k prepotrebnemu širjenju znanja na tem področju. Dr. Blinc je izrazito dejaven v strokovnem svetu društva in je pobudnik nekaterih novosti na področju preventive, med drugimi uvedbe dneva žil pri nas, merjenja gleženjskega indeksa in tako imenovanega kazalca starosti žil.

Za vrhunsko strokovno in znanstveno delo se mu Republika Slovenija zahvaljuje z redom za zasluge.

Predsednik republike je dr. Alešu Blincu vročil državno odlikovanje red za zasluge za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju srca in žilja ter za velik prispevek k preventivi in razumevanju teh bolezni
Foto: Daniel Novakovič/STA

Za vrhunsko strokovno delo in uveljavljanje novih uspešnih pristopov na področju porodništva prejme Aleksander Merlo red za zasluge.

Aleksander Merlo se je rodil v Postojni, tam je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo, študiral pa je na Medicinski fakulteti Univerze na Reki. Ginekologijo in porodništvo je specializiral v Ljubljani in Postojni, kjer se je nato zaposlil.

Najprej je kot splošni zdravnik delal v Zdravstvenem domu dr. Franca Ambrožiča, kmalu pa je odšel v Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna. To je bila na Primorskem dolgo edina porodnišnica - Koper in Šempeter pri Gorici sta ju dobila pozneje. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo zato v Postojni veliko porodov, novorojenčkov, življenja, in Aleksander Merlo je spoznal, da sta porodništvo in ginekologija lahko ves njegov svet, da mu ni treba v večje kraje in večje bolnišnice, če želi porajati novo upanje.

V štiridesetih letih, kolikor je ostal v postojnski bolnišnici in jo v tem času dolgo tudi vodil, si je pridobil globoko spoštovanje sodelavcev in pacientk, ki cenijo njegovo predanost delu, pripravljenost na pogovor ter razumevanje za njihove skrbi in želje. Sandi Merlo je prepričan, da je rojstvo nekaj čudovitega in želi si, da bi se poroda lahko vsi veselili. Zato se je vedno znal odzvati na želje porodnic, parov in družin, postojnska porodnišnica pa je postajala zgled za druge, ko je kot prva pri nas uvedla porod v vodi, orala ledino na področju epiduralne analgezije, uredila tako imenovano babiško hišo, v kateri lahko porodnice rodijo, kot bi bile doma, a so ob morebitnih zapletih vendarle v bolnišnici, ter uvedla še številne druge novosti. Tudi v času epidemije covida-19 se trudijo, da bi rojstvo ostalo poseben in varen dogodek za porodnice, novorojenčke in njihove družine. Postali so ena najbolj zaželenih in najuglednejših bolnišnic za ženske bolezni v Sloveniji, ki kot porodnicam prijazna porodnišnica slovi tudi na tujem, po številu porodov pa je tretja v državi.

Že desetletja se dr. Merlo posveča parom, ki imajo težave z neplodnostjo. Zaveda se napredka v ginekologiji: ko je začel delati kot specializant, je bil ginekolog porodničar odvisen predvsem od svojega znanja, spretnosti rok in opazovanja, danes pa ima na voljo pomagala, ki omogočajo natančno spremljanje razvoja ploda, zanesljivo predvidevanje in vnaprejšnje odpravljanje zapletov ter omogočajo tudi učinkovito pomoč pri neplodnosti.

Aleksander Merlo ima rad svoje delo, rad pa ima tudi bolnišnico, v kateri deluje vse življenje. Prepričan je, da ima manjša bolnišnica lahko prednosti pred veliko, če jih zna prepoznati in uveljaviti. Ker je Splošna bolnišnica Postojna specializirana za ginekologijo in porodništvo, vidijo Aleksander Merlo in njegovi sodelavci v tem možnost, da ima vsak pacient svoj obraz, da se vsaka bodoča mama lahko spozna ne le s postopkom poroda, marveč tudi z osebjem, ki jo spremlja ves čas priprave na porod in tudi po njem. Pacientke so v svojem pričakovanju zato bolj pomirjene in sproščene, upajo si postavljati vprašanja in razkriti skrbi. V Sloveniji se na leto rodi tudi nad 1800 otrok, ki imajo v dokumentu zapisano, da so se rodili v Postojni.

Kot direktor si nenehno prizadeva za boljše pogoje delovanja bolnišnice, v nekaterih obdobjih pa se je moral postaviti tudi za njen obstoj. Aleksander Merlo v svojem javnem udejstvovanju opozarja na stanje v zdravstvu in predlaga rešitve, ki bi šle v korak s časom – napredujeta medicina in ginekologija, pravi, a napreduje tudi družba, ki ima nove zahteve in večja pričakovanja. V številnih intervjujih, javnih nastopih in nenazadnje v političnem udejstvovanju ostaja prepričljiv in zaupanja vreden človek, ki ne govori na pamet, marveč z izkušnjo svojega poslanstva ter predanosti bolnišnici, pacientkam in sodelavcem. Svoje znanje porodništva in zdravljenja neplodnosti prenaša tudi na mlajše kolege in kolegice ter pri tem poudarja pomembnost nenehnega izobraževanja in ustreznih možnosti za delo mladih.

Za prizadevno delo, visoko strokovnost na področju porodništva in ginekologije ter za človečnost in inovativnost se mu država Slovenija zahvaljuje z redom za zasluge.

Predsednik republike je Aleksandru Merlu vročil državno odlikovanje red za zasluge za vrhunsko strokovno delo in uveljavljanje novih uspešnih pristopov na področju porodništva
Foto: Daniel Novakovič/STA

Za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju intenzivne interne medicine in glasno skrb za delovanje zdravstva prejme dr. Marko Noč red za zasluge.

Prof. dr. Marko Noč je diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1995 tudi doktoriral. Tedaj je zaključil tudi specializacijo s področja interne medicine, pozneje pa sta mu bili na podlagi dela priznani še specializaciji iz intenzivne medicine ter iz kardiologije in vaskularne medicine. Je predstojnik Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino Interne klinike UKC Ljubljana in redni profesor interne medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2012 je postal član Evropske akademije znanosti in umetnosti, od leta 2017 je izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2018 je prejel Zoisovo nagrado za izjemne znanstvene dosežke.

Izpopolnjeval se je na uglednih zdravstvenih ustanovah v Združenih državah Amerike. Kot raziskovalec je v letih 1991–1993 delal na področju eksperimentalne kirurgije na University of Health Sciences, The Chicago Medical School, pozneje je bil gostujoči raziskovalec na Institute of Critical Care Medicine, University of Southern California, v letih 1999 in 2000 pa Fulbrightov štipendist v bolnišnici Cedars-Sinai Medical Center v Los Angelesu, kjer je opravil tudi specializacijo iz intervencijske kardiologije.

Kot zdravnik se ukvarja z obravnavo kritično bolnih srčnih bolnikov. Ob tem izvaja različne invazivne kardiološke posege, kot so koronarografija, perkutana koronarna intervencija, aortna balonska črpalka in zunajtelesna membranska oksigenacija. Dodatne kardiološke posege izvaja tudi v kardiološkem centru Medicor v Izoli. Rezultate svojega raziskovalnega dela objavlja v priznanih mednarodnih strokovnih revijah in predstavlja na najpomembnejših mednarodnih strokovnih srečanjih.

Ob tem širokem in poglobljenem raziskovalnem in strokovnem delu dr. Marko Noč najde čas, energijo in pogum za glasne kritične poglede na organizacijo, financiranje in delovanje našega zdravstvenega sistema. Zavzeto se je vključil v razprave o pretirano visokih cenah zdravil in zdravstvene opreme pri nas. Uspelo mu je pokazati glavne vzroke za to in doseči znižanje nekaterih cen, a nas vse čaka še veliko dela na tem področju. Hvaležni smo mu tudi za prizadevanja, da bi znanje o oživljanju in uporabi defibrilatorja ob zastoju srca ali infarktu postalo tudi pri nas del splošne izobrazbe ter bi se o tem učili že v osnovnih šolah.

Za vrhunsko strokovnost na področju intenzivne interne medicine in glasno skrb za delovanje zdravstva se mu Republika Slovenija zahvaljuje z redom za zasluge.

Predsednik republike je vročil državno odlikovanje red za zasluge dr. Marku Noču za vrhunsko strokovno in znanstveno delo na področju intenzivne interne medicine in glasno skrb za delovanje zdravstva
Foto: Daniel Novakovič/STA

Videoposnetek slovesne vročitve državnih odlikovanj dr. Alešu Blincu, Aleksandru Merlu in dr. Marku Noču: