SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor ob svetovnem dnevu voda o sprejemanju novele Zakona o vodah

Ljubljana, 22. 3. 2021 | sporočila za javnost, govori

12. marca letos se je Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije v Priporočilu št. 11 odzval na sprejemanje novele Zakona o vodah.

Vlado Republike Slovenije in Državni zbor je pozval, »da pri sprejemanju Novele zakona o vodah na prvo mesto postavita pravico do pitne vode kot jo opredeljuje 70.a člen Ustave Republike Slovenije ter v največji možni meri zaščitita vodovarstvena območja in s tem vire pitne vode pred onesnaženjem z nevarnimi snovmi oz. s spremembo zakona ne povečujeta tveganja za takšno onesnaženje.«

V Priporočilu št. 11 je poudarjeno, da gre za tako pomembno vprašanje, ki zadeva ustavno kategorijo, da se ga ne sme urejati po hitrem postopku oz. skrajšanem zakonodajnem postopku.

Predsednik Pahor in Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko za konferenco o Načrtu za okrevanje in odpornost in za tesnejše sodelovanje civilne 

Pred dnevi se je predsednik republike odzval povabilu Volkana Bozkirja, predsednika Generalne skupščine Združenih narodov, in sodeloval na srečanju na visoki ravni o izvajanju ciljev Agende 2030, povezanih z vodo, ki je potekalo minuli četrtek. Predsednik republike Pahor je poudaril, da je voda vir življenja in zanjo ni nadomestila. »Voda je ključna za naš obstoj, zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da jo zaščitimo,« je dejal. 

Predsednik Pahor je ocenil, da je voda svetovno skupno dobro, ki pripomore k miru, enakosti in človeškemu razvoju ter nam lahko pomaga ublažiti podnebne spremembe. Nagovor je sklenil z besedami, da »takšno razumevanje narekuje okrepljeno mednarodno sodelovanje in celovit, z ukrepi podprt pristop k ravnanju z vodo.«

Priporočilo št. 11 je objavljeno spodaj. 

<a style= Govor predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na srečanju na visoki ravni o izvajanju ciljev Agende 2030, povezanih z vodo: [


Besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja (Velja govorjena beseda!):

"Spoštovani gospod predsednik Generalne skupščine,
ekscelence,
gospe in gospodje,

voda je vir življenja. Zanjo ni nadomestila. Je ključna za naš obstoj, zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da jo zaščitimo. Vsako dejanje šteje.

Slovenija je bogata z vodo in je ena izmed redkih držav, ki so pravico do čiste pitne vode vpisale v svojo ustavo.

Dostop do vode in sanitarne ureditve za vse je šesti cilj trajnostnega razvoja. Še vedno smo daleč od tega, da bi ga dosegli, vendar vemo, da je to predpogoj za izpolnitev ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Tako kot drugje tudi v moji državi čutimo uničujoče posledice podnebnih sprememb. Vse bolj se zavedamo, da so skrajne vremenske razmere, naravne nesreče in onesnaževanje okolja tesno povezani z vodnim krogom. Okrepiti moramo svojo odpornost in povečati vlaganja v vodo.

Večina vodotokov na našem planetu prečka mednarodne meje. Države imajo skupne interese pri upravljanju morij, za kar je potrebno čezmejno sodelovanje. Slovenija je dejavno vključena v tri mednarodne komisije za porečja in tesno sodeluje s sosednjimi državami pri upravljanju Jadranskega morja.

Ko govorimo o vodi, govorimo tudi o varnostnih izzivih. Čedalje večje pomanjkanje vode, tekmovanje za nadzor nad vodnimi viri in dramatično naraščajoče potrebe po vodi predstavljajo morebitna varnostna tveganja. Sodelovanje pri upravljanju z vodnimi viri je izjemnega pomena za izogibanje sporom.

Gospe in gospodje,

voda je svetovno skupno dobro, ki pripomore k miru, enakosti in človeškemu razvoju ter nam lahko pomaga ublažiti podnebne spremembe.

Takšno razumevanje narekuje okrepljeno mednarodno sodelovanje in celovit, z ukrepi podprt pristop k ravnanju z vodo."