SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Govor predsednika republike na osrednji slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske

Brdo pri Kranju, 14. 5. 2018 | sporočila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor se je danes udeležil osrednje slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske, kjer je bil slavnostni govornik.

Dan Slovenske vojske 2018
Foto: Bor Slana

Govor predsednika na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske
Foto: Bor Slana

Govor predsednika republike objavljamo v nadaljevanju, velja govorjena beseda.

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske,
predstavniki veteranskih organizacij,
ekscelence,
visoki gostje,
gospe in gospodje.


Novo vlado čaka vrsta zahtevnih nalog. Ena izmed njih zadeva okrepitev nacionalne varnosti. Potreba po tem je zdaj široko razumljena in večinoma tudi sprejeta. Varnost je postala kompleksna zadeva. Potrebuje nov, svež, strokoven in večplasten pristop. V vsakem primeru pa gre za pristop državne politike in ne več pristop enega ali drugega pristojnega ministrstva.


Svet je po koncu največjega krčenja gospodarstva po drugi svetovni vojni varnostno bolj ranljiv. Glede tega nismo priče nobenim novim nerazložljivim pojavom, dejstvo pa je, da se danes izkazujejo drugače in na različne načine.


Svet po krizi zaznamujejo drugačna razporeditev nacionalnega in svetovnega bogastva, vnovično primerjanje spremenjenih socialnih in političnih statusov, jeza, vznemirjenje in negotovost. Kot je za take razmere običajno, se okrepi tradicionalna geopolitika. V takih okoliščinah na ravni države preprosto ni mogoče reagirati drugače kot okrepiti sistem nacionalne varnosti.

Glede na spremenjene dejavnike tveganja, ki niso več strogo tradicionalno vojaške narave, je potreben tudi spremenjen odziv državne politike. V tem smislu ponavljam moje stališče, da je potrebno celovito prenoviti in okrepiti celoten sistem nacionalne varnosti, od vojske preko policije, do obveščevalnih služb in civilne zaščite.


Zato bo nova vlada morala takoj sprejeti nekaj kratkoročnih ukrepov, hkrati pa ne bo smela odlašati s pripravo strateškega odziva na geopolitične razmere v mednarodnem okolju.


Tudi zaradi spremenjenega in bolj naklonjenega javnega mnenja ji bo laže takoj na začetku sprejeti nekatere odločitve, povezane z razmerami v Slovenski vojski. Slovenija Slovensko vojsko potrebuje.


Potrebuje dobro oboroženo, dobro pripravljeno in operativno Slovensko vojsko, ki je sposobna brezhibno sodelovati v mednarodnih misijah po svetu, sodelovati v zavezništvu NATO in zagotoviti vojaško obrambo domovine. Slovenija sicer ni vojaško ogrožena, vendar pa je res tudi, da je spoznanje o tem običajno prepozno za pravočasno ukrepanje.


Zato nam takojšnjo in celovito posodobitev nacionalnega sistema nalagajo že indici o spremenjenih mednarodnih razmerah in novih dejavnikih tveganja varnosti.


Na nek način je Slovenija v ugodnem položaju: obstoječe razmere ji omogočajo, da si lahko še vedno privošči premišljen pristop k temu vprašanju. Odločilno pa je, da tega ugodja ne izkoriščamo preveč, saj bi se nam utegnilo to v prihodnosti maščevati. Z drugimi besedami hočem reči, da je posodobitev sistema nacionalne varnosti neodložljiva in takojšnja naloga nove vlade in celotne državne politike.


Ponovno bi rad povedal, da je denar glede tega pomembna stvar, ne rešuje pa vseh dilem. Ne gre samo za vprašanje, kako bomo investirali denar v posodobitev sistema nacionalne varnosti. Gre za celo vrsto vprašanj, ki so povezana s komplementarnostjo kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov v notranji, obrambni in zunanji politiki.


Tvegam celo mnenje, da bo sama zagotovitev proračunskih sredstev v prihodnjih letih manj težavna naloga od inteligentne razporeditve njegove porabe za varnostne potrebe. To velja tako za Slovensko vojsko, kot vojaški steber nacionalne varnosti, kot za druge ustanove in vloge pri zagotavljanju varnosti naše države in njenih ljudi.


V svojem zadnjem, nedavnem nastopu pred državnim zborom glede ocene pripravljenosti Slovenske vojske, sem podal predlog za sprejem posebnega sistemskega zakona o financiranju nacionalne varnosti. To bi seveda zadevalo tudi financiranje Slovenske vojske, toda ne samo nje.


To bi zadevalo tudi rešitev zapletenega vprašanja zagotovitve plač v tistem delu javnega sektorja, ko gre za pripadnice in pripadnike varnostnih struktur, vojske, policije in obveščevalnih služb. Ne vsiljujem te zamisli, toda zaenkrat ne poznam boljšega in bolj prepričljivega predloga za premišljeno ukrepanje.


Takoj po oblikovanju nove vlade bom njenemu predsedniku predlagal, da se glede tega posvetujeva in si pri ureditvi teh zapletenih in kompleksnih vprašanj vsi dejavniki politične oblasti pomagamo za oblikovanje nacionalnega konsenza. Ni razlogov, da bi kakorkoli strašili ljudi glede varnostnih zadev. Vendar tudi ni nobenih razlogov, da bi jih zavajali in tolažili s trenutnimi razmerami, ki ilustrirajo Slovenijo kot varno državo.


V tem smislu vsi skupaj potrebujemo politično modrost za demokratično in polemično, a ne strašljivo razpravo. Kot rečeno, smo v nekem privilegiranem položaju, ko nam je še vedno omogočeno, da se do političnega konsenza o potrebi po posodobitvi dokopljemo s strpno razpravo, vključujoč in upoštevajoč razlike med nami in našimi pogledi. To je naloga za zrelo in odgovorno politiko in nimam nikakršnih dvomov, da ji je slovenska politika v teh razmerah, zlasti po volitvah, absolutno dorasla.


Prav je, da je z ocenami generalštaba o pripravljenosti Slovenske vojske seznanjena širša javnost. Ta odkritost je pripomogla k streznitvi vseh odločevalcev o razvoju vojske. Tvegam oceno, da je po zelo dolgem, dolgem času zdaj tudi zaradi transparentnosti razmer bistveno bolj izostrena odgovornost in pripravljenost za ukrepanje.


Slovenska vojska odlično opravlja svoje naloge v tujini in pomembno prispeva k ugledu naše države. Sodeluje s Policijo pri varovanju državne meje. Priskoči na pomoč ljudem v primeru hujših naravnih in drugih nesreč. Zavoljo vsega tega jo imajo ljudje radi in jo imajo za svojo. Na svojo vojsko se zanesemo. Na našo vojsko smo ponosni.


Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske,
glede prihodnosti Slovenske vojske imamo, tako kot večina nam primerljivih držav nekatere skrbi in probleme. Vendar pa imamo tudi prvič po dolgem času iskreno voljo, razumevanje in pripravljenost, da te probleme naslovimo in rešujemo.


Sprejmite v tem upanju in prepričanju čestitke ob vašem in našem prazniku in moje najboljše želje za prihodnost.


Srečno Slovenska vojska, srečno Slovenija.