SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik republike prejemnicam in prejemnikom državnih priznanj in nagrade: »S svojim ravnanjem ste navdih mladim ljudem za prihodnost«

Ljubljana, 3. 5. 2017 | sporočila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes skupaj z Odborom Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2016. V letošnjem letu je odbor prejel devetnajst (19) predlogov za podelitev priznanj in nagrade.

Prejemniki letošnjih priznanj na področju prostovoljstva so Društvo za zaščito živali Pomurja za izjemno prostovoljsko delo na področju varstva živali, gospa Jolanda Grom Ravnikar za izjemno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti, gospod Edvard Kavčič za izjemne dosežke in dolgoletno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti, gospod Tomaž Munda za izjemne dosežke na področju civilne zaščite in reševanja, gospod Milan Ninić za izjemno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti in gospod David Razboršek za izjemno prostovoljsko delo na področju zdravja ter vzgoje in izobraževanja. Nagrado na področju prostovoljstva za leto 2016, kot najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja je prejelo Društvo Zaupni telefon Samarijan.

Predsednik republike priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2016
Foto: Daniel Novakovič / STA

Gospod Primož Jamšek, predsednik Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, se je zahvalil vsem prostovoljcem, posameznikom, ki znajo preseči sebičnost, s svojimi dejanji in trudom pa soustvarjajo družbo v kateri želimo živeti.

V imenu prejemnic in prejemnikov priznanj in nagrade se je zahvalila gospa Sonja Molek Cestnik, zastopnica Društva Zaupni telefon Samarijan. Dejala je, da so prostovoljci vsi, ki se odločijo del svojega prostega časa nameniti ljudem v stiski: »Zavedamo se pomen sodelovanja med ljudmi in nenadomestljive vloge medsebojne pomoči. V naša dejanja in misli vključujemo dobroto in vedenje, da se dobro z dobrim vrača.«

Predsednik republike je čestital vsem prejemnikom priznanj in nagrade, vsem prostovoljkam in prostovoljcem ter dejal, da danes s prav posebno hvaležnostjo izročamo priznanja in nagrado tistim, ki nesebično in solidarno bolj kot zase, skrbijo za druge. »S svojim ravnanjem predstavljate navdih mladim ljudem za prihodnost,« se je za plemenitost njihovega ravnanja prostovoljcem in prostovoljka zahvalil predsednik republike.

Predsednik republike priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2016
Foto: Daniel Novakovič / STA

Glasbeni program so za današnjo priložnost pod mentorstvom gospoda Jožeta Kregarja pripravili dijaki Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane.

Predsednik republike priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2016
Foto: Daniel Novakovič / STA

Obrazložitve:

Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljska organizacija Društvo Zaupni telefon Samarijan za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Društvo Zaupni telefon Samarijan od leta 1996 z usposobljenimi prostovoljci izvaja program Zaupni telefon za klic v duševni stiski. Posameznik ima možnost, da 24 ur na dan, vse dni v letu, pokliče zaupno brezplačno telefonsko številko, namenjeno pogovoru.
V dvajsetih letih je 952 prostovoljcev opravilo več kot 500.000 pogovorov, v skupni dolžini 159.000 ur. Trenutno društvo združuje 361 članov, od tega kar 220 prostovoljcev. Prostovoljsko delo v društvu ni prepuščeno naključjem, prostovoljci so obravnavani kot izjemno pomemben člen. Z namenom ohranjanja visoke kakovosti dela društvo prostovoljcem zagotavlja supervizije in usposabljanja.
Društvo je v svojih dvajsetih letih delovanja veliko prispevalo k preventivi na področju duševnega zdravja in standardov organiziranja prostovoljskega dela.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljec Milan Ninić za izjemno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti.

Milan Ninić se je s prostovoljskim delom prvič srečal kot osnovnošolec, kot srednješolec pa je organiziral že svojo prvo dobrodelno akcijo, ki mu je leta 2012 prinesla naziv »Naj prostovoljec« v Mestni občini Celje. Leto kasneje je v okviru Mladinskega centra Celje vodil projekt »Povrnimo otrokom nasmeh«, kjer so zbrali tri kombije različnih potrebščin in hrane za socialne ogrožene. Leta 2014 je ustanovil Humanitarno društvo Enostavno pomagam, katerega predsednik je še danes. S tem je vzpostavil infrastrukturo za izvajanje obsežnejših projektov pomoči. Leta 2015 je začel s projektom Božičkova tovarna daril, ki združuje humanitarne organizacije, podjetja, osnovne in srednje šole.
Kot prostovoljec se je izkazal tudi ob prehodu beguncev skozi Slovenijo leta 2015. Milan ni samo oseba, ki bi spreminjal sebe, da postane boljši človek, je tudi oseba, ki spreminja druge, da postanejo boljši ljudje.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljec David Razboršek za izjemno prostovoljsko delo na področju zdravja ter vzgoje in izobraževanja.

David Razboršek si je med uspešno kariero v gospodarstvu leta 2007 poškodoval hrbtenjačo in se pridružil Društvu paraplegikov jugozahodne Štajerske, postal član upravnega odbora in pričel pomagati pri učinkoviti socialni rehabilitaciji in integraciji oseb s poškodbo hrbtenjače nazaj v življenje.
V letu 2008 je ustanovil gibanje »Še vedno vozim – a ne hodim«, ki je preraslo v Zavod Vozim, katerega namen je vključevati poškodovance prometnih nesreč v preventivne programe za večjo prometno varnost mladih. V letu 2016 so na področju prometne varnosti in alkohola izvedli 150 preventivnih delavnic v srednjih šolah za več kot 11.200 mladih.
David je pobudnik mnogih preventivnih akcij. V letu 2015 je bil eden izmed pobudnikov in glavnih organizatorjev akcije Zavrtimo Slovenijo, ki je združila več kot 500 kolesarjev, med njimi tudi invalidnih, spodbujala gibanje in hkrati osveščala o nevarnostih kolesarjenja.
Svoje znanje redno nadgrajuje ter ga širi v slovensko okolje, je motivator in skupaj z ostalimi strokovnjaki sodeluje pri razvoju novih pristopov preventivne dejavnosti.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljec Tomaž Munda za izjemne dosežke na področju civilne zaščite in reševanja.

Tomaž Munda je aktiven prostovoljec na področju zaščite in reševanja. Že drugi mandat je predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona, član štaba Civilne zaščite in podpredsednik Gasilske zveze Gornja Radgona. Je pobudnik in ustanovitelj komisije Gasilskih enot širšega pomena pri Gasilski zvezi Slovenije. Pod okriljem gasilskega društva mu je uspelo zamenjati zastareli vozni park, pridobiti tunelsko vozilo, komandno vozilo, avtolestev, hkrati pa je pod njegovim vodstvom društvo raslo in bilo ves čas aktivno.
Sodeloval je tudi pri odpravi posledic žleda na Notranjskem ter pomagal v nastanitvenem centru za begunce v Gornji Radgoni. Je pobudnik prireditve Dan Mure, ki je postala tradicionalna preventivna prireditev in vodi potapljaški klub GAPORA.
Tomaž daje velik pečat celotnemu mestu, nanj se lahko vedno zanesete, pa naj bo to v vlogi prostovoljca, prostovoljnega gasilca ali predsednika krajevne skupnosti Gornja Radgona.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljec Edvard Kavčič za izjemne dosežke in dolgoletno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti.

Edvard Kavčič se je vključil v prostovoljstvo leta 1999 kot predsednik Društva upokojencev Žirovnica. V okviru društvenega socialnega programa je uvedel vsakoletno srečanje s starejšimi občani nad 80 let, bil pobudnik novoletnih obiskov v domovih za starejše ter obiskov predstavnika društva in občine ob rojstnem dnevu starejših nad 95 let.
O različnih dodatnih programih za starejše je Edvard Kavčič pričel razmišljati že leta 2013, s strokovno okroglo mizo je uspel zbližati najrazličnejše akterje. Leto kasneje se je priključil ideji za vzpostavitev programa »Starejši za starejše« v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije. Njegovo društvo upokojencev je bilo eno izmed prvih, ki se je programu pridružilo, Edvard pa je postal pokrajinski koordinator za Gorenjsko. V program je uspel vključiti 26 gorenjskih društev, v okviru katerega deluje 379 prostovoljcev. Aktiven je v Gorenjski pokrajinski zvezi upokojencev, v preteklem letu je bil pobudnik ustanovitve socialne komisije.
S svojim zavzetim delom in idejami je vsa leta nepogrešljiv član vodstva programa in tudi predsednik Komisije za informatiko. Velike zasluge ima pri tem, da danes vsaj 600 koordinatorjev in prostovoljcev beleži stanje o starejših, s pomočjo programa, ki ga je razvijal skupaj s programerji.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljka Jolanda Grom Ravnikar za izjemno prostovoljsko delo na področju socialne dejavnosti.

Jolanda Grom Ravnikar prinaša vedrino in optimizem vsem ljudem, s katerimi se srečuje v Domu starejših Fužine, na Onkološkem inštitutu in povsod, kjer dela kot prostovoljka. Njeno izrazno sredstvo je glasba in z veliko energije kot predsednica vodi vokalno skupino Brinke, organizira koncerte in drugo redno delo.
Ima izredno sposobnost empatije, s pretanjenim občutkom zna poslušati in ponuditi pomoč ljudem v stiski, osamljenim, bolnim, ostarelim, zato je že od leta 2007 neprecenljiva prostovoljka na Onkološkem inštitutu. Njeno delo obsega informiranje pacientov, spremljanje, družabništvo, manjše usluge za paciente, predvsem pa osebno podporo bolnikom in njihovim svojcem v času preiskav, terapij in bivanja v bolnišnici. Še posebej dragoceni so njeni božični in silvestrski glasbeni obiski pri pacientih. Na Onkološkem inštitutu je bolnike prvič s pesmijo obiskala na božični večer 2015 in ker je bil večer nepozaben, je svoj potujoči koncert ponovila na silvestrovo, nato pa spet za božič in silvestrovo 2016. Druženje s tistimi, ki se soočajo s težko boleznijo in v prazničnih trenutkih ne morejo biti s svojimi najbližjimi ter občutek človeške povezanosti v prostoru, kjer ne bi nihče želel preživljati božiča, vse to je tako močna izkušnja, da Jolanda pravi, da je v resnici ne more ubesediti.
Prostovoljka je tudi v Domu starejših občanov Fužine in Centru aktivnosti Fužine, kjer organizira koncerte drugih glasbenih izvajalcev za stanovalce doma in izvaja številne glasbene nastope.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2016 prostovoljska organizacija Društvo za zaščito živali Pomurja za izjemno prostovoljsko delo na področju varstva živali.

Društvo za zaščito živali Pomurja deluje že od leta 1996 in je v teh letih zraslo v eno najuspešnejših in najbolj prepoznavnih nevladnih, prostovoljskih organizacij v Pomurju. Njihovo osnovno poslanstvo je delo z živalmi in pomoč posameznikom pri oskrbi živali.
Pomemben element delovanja društva je ozaveščanje otrok in mladine o pravilnem ravnanju z živalmi. Prostovoljci so stalni gostje osnovnih šol in vrtcev, organizirali so 240 predavanj, pri tem pa jih je poslušalo več kot 9.500 otrok. Društvo je vzpostavilo odlično sodelovanje s pomurskimi občinami. Vzajemno sodelovanje pri kampanjah ozaveščanja je pomemben vidik preventive, prav tako s tem društvo občinam pomaga zniževati stroške, ki jih imajo z zapuščenimi živalmi.
Društvo v zadnjih letih aktivno deluje tudi na področju ozaveščanja o pravilnem ravnanju z živalmi v romskih naseljih. Otroci preko dela prostovoljcev spoznavajo temeljne vrednote kot so odgovornost in sočutje. Društvo se javnosti predstavlja tudi prek inovativnih dogodkov in zanimivih akcij. Vse tesnejše je sodelovanje s centri za socialno delo, ko je potrebno na pomoč priskočiti socialno ogroženim ljudem, ki ne zmorejo več skrbeti za svoje živali. Društvu je uspelo povezati vse akterje, da bi dosegli reševanje problematike in je odličen primer dobre praske, od katere se učijo tudi sorodne organizacije iz tujine. Njihova srčika so prav gotovo srčni prostovoljci.