SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor na povabilo ameriškega predsednika Bidna sodeloval na spletni konferenci Vrh demokracij

Ljubljana, 9. 12. 2021 | sporočila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na povabilo predsednika Združenih držav Amerike Josepha R. Bidna danes sodeloval na spletni konferenci Vrh demokracij.

Namen srečanja, ki se ga udeležuje preko sto voditeljev držav ali vlad, je razprava o ukrepih za krepitev demokracije, obrambo pred avtoritarizmom, boj proti korupciji in spodbujanje spoštovanja človekovih pravic.

Predsednik Pahor je nastopil z video nagovorom, ki je bil predvajan v sklopu konference.Nagovor predsednika republike na konferenci Vrh demokracij (Velja govorjena beseda):

Excellencies

When building our new state three decades ago, we in Slovenia were aiming for a liberal democracy based on the rule of law and full respect for human rights.

In thirty years, we have accomplished a great deal. And yet, like all other countries in the world, we still face many challenges.

Like everyone else, we can and must do better. This is the aim of the Summit for Democracies, and I thank President Biden for that.

Let me be very clear: Democracy is not only about functioning democratic institutions. Democracy is also about a high level of political and legal culture.

Lately, we have been facing a crisis of trust in democratic institutions. What is equally - or even more troubling, is the low level of political and legal culture.

So, our efforts to support democracy must start with dialogue and mutual respect, without exclusion and hate speech.

Differences in political and ideological views are not – in my opinion – the problem.

The problem is an unwillingness to engage in dialogue. In a dialogue that means not only a presentation of one’s own views, but also a willingness to reconcile different views.

If we do not engage in such dialogue, we only deepen the rifts and polarisation within our societies.

Meaningful dialogue is a precondition for constructive cooperation, and cooperation is the only way of reaching peaceful solutions to all problems.

Ladies and Gentlemen,

We are all part of a closely connected and interdependent world.

We have all committed ourselves to practice tolerance and to work together for international peace and security.

Let’s build our democracy through respectful dialogue and constructive cooperation.

Thank you for your attention.Prevod govora predsednika Pahorja na konferenci Vrh demokracij:

Ekscelence,

ko smo v Sloveniji pred tremi desetletji gradili svojo novo državo, smo si prizadevali za liberalno demokracijo, ki temelji na vladavini prava in popolnem spoštovanju človekovih pravic.

V tridesetih letih smo veliko dosegli. A kakor vse druge države na svetu se tudi mi soočamo z izzivi.

Tako kot vsi drugi zmoremo in moramo narediti še več. To je cilj Vrha za demokracijo in predsedniku Bidnu se zanj zahvaljujem.

Naj bom zelo jasen: demokracija ne pomeni le delujočih demokratičnih institucij. Demokracija pomeni tudi visoko raven politične in pravne kulture.

V zadnjem času občutimo krizo zaupanja v demokratične institucije. Enako, morda celo bolj skrb vzbujajoča pa je nizka raven politične in pravne kulture.

Zato naša prizadevanja za demokracijo temeljijo na dialogu in medsebojnem spoštovanju, brez izključevanja in sovražnega govora.

Menim, da razlike v političnih in ideoloških pogledih niso problem.

Problem je nenaklonjenost dialogu. Dialogu, ki ne pomeni le predstavitve lastnih stališč, temveč tudi pripravljenost za usklajevanje različnih pogledov.

Če takega dialoga ne bomo vzpostavili, bomo le še poglobili razkol in polarizacijo v naših družbah in med njimi.

Tvorno sodelovanje je mogoče vzpostaviti samo s plodnim dialogom, sodelovanje pa je tudi edina pot za mirno reševanje vseh težav.

Spoštovani,

vsi smo del tesno povezanega in soodvisnega sveta.

Vsi smo se zavezali, da bomo ravnali strpno in si skupaj prizadevali za mednarodni mir in varnost.

Gradimo našo demokracijo s spoštljivim dialogom in tvornim sodelovanjem!

Hvala za pozornost.

Predsednik Pahor na povabilo ameriškega predsednika Bidna sodeloval na spletni konferenci Vrh demokracij
Foto: Matjaž Klemenc/UPRS

Predsednik Pahor na povabilo ameriškega predsednika Bidna sodeloval na spletni konferenci Vrh demokracij
Foto: Matjaž Klemenc/UPRS