Medalja za hrabrost


LETO 2014

Matevž Lenarčič
za pogum, povezovanje znanja in tehnoloških dosežkov v skrbi za varovanje Zemlje

prim. Mojca Senčar, dr. med.
za predano, strokovno in človekoljubno delo v boju proti raku

prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med.
za predano, strokovno in človekoljubno delo v boju proti raku