Zagovornik načela enakosti je predsedniku republike predstavil Letno poročilo za leto 2017

Ljubljana, 5. 11. 2018 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel Miho Lobnika, Zagovornika načela enakosti s sodelavkama. Gospod Lobnik je predsedniku republike predstavil Letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2017, prvo celotno letno poročilo na tem področju po letu 2012.

Predsednik republike je izrazil posebno zadovoljstvo, da je Zagovornik načela enakosti lahko pripravil prvo poročilo za celotno preteklo leto, saj je dejansko začel delovati šele s 1. januarjem 2017. Predsednik republike je zagovorniku načela enakosti izrazil svoje osebno priznanje za opravljeno delo v času od ustanovitve institucije do danes, kar predstavlja dobre obete za še boljše delo vnaprej. Podprl je prizadevanja zagovornika za njegovo večjo prepoznavnost in zavzetost za večjo občutljivost posameznikov in institucij ob pojavih diskriminacije. Pri tem je posebnega pomena tudi ustrezen odziv institucij, še posebej javnih, na pozive in zahteve Zagovornika načela enakosti.

Zagovornik načela enakosti je v kratki predstavitvi dela v preteklem letu ob opozorilu o zagotavljanju pogojev za njihovo uspešno dejavnost predvsem poudaril, da osnovno nalogo Zagovornika načela enakosti vidi predvsem v ustvarjanju ustreznega vzdušja in vrednostnega sistema v slovenski družbi za pravočasno prepoznavanje in odpravljanje pojavov diskriminacije. V tem okviru je pomembna večja prepoznavnost zagovornika in možnosti, ki jih ta institucija lahko nudi posameznikom, kadar se srečajo z omenjenimi pojavi. Zagovornik načela enakosti naj ne bi bil prepoznan le kot organ, ki zgolj sankcionira kršitelje. Zagovornik je predstavil odprte dileme svojega delovanja, kjer največjo težavo pri večji učinkovitosti predstavlja nedorečenost nekaterih postopkov, kot jih opredeljuje zakon.

Zagovornik načela enakosti je predsedniku republike predstavil Letno poročilo za leto 2017
Foto: Daniel Novaković