Predsednik Pahor sprejel predstavnike civilnih iniciativ "Bogatimo šolstvo" in "Združeni starši"

Ljubljana, 2. 7. 2019 | sporočila za javnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na njihovo prošnjo sprejel predstavnike civilnih iniciativ "Bogatimo šolstvo" in "Združeni starši", ki združujeta starše otrok iz zasebnih šol in vrtcev, ki na področju Slovenije opravljajo javno storitev vzgoje in izobraževanja.

Predstavniki civilnih iniciativ so predsedniku Pahorju predstavili svoje nestrinjanje s predlogom novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Po njihovem mnenju je neskladna s predmetno odločbo ustavnega sodišča.

Predsednik Pahor, ki je predstavnike civilnih iniciativ sprejel že drugič, nedavno pa je tudi organiziral posvet na to temo, se je zavzel za nadaljevanje in poglobitev strpnega in vsebinskega dialoga o tem vprašanju.

Glede na mnenji zakonodajno-pravnih služb vlade in državnega zbora je predsednik Pahor ocenil, da obstaja tveganje, da bi ustavno sodišče predlagano novelo zakona ocenilo kot neustavno, zato bi bilo po njegovem mnenju v vzajemno korist zagovornikov in nasprotnikov predlagane novele, da se njihov dialog okrepi še pred dokončnim odločanjem v državnem zboru.

Predsednik Pahor je sicer poudaril, da je zaradi dostopnosti in kvalitete zagovornik javnega šolstva, meni pa, da desetkrat manj zasebnih osnovnih šol od evropskega povprečja ne ogroža javnega šolstva, temveč je dobrodošlo dopolnilo vzgojno-izobraževalnemu sistemu, ki poleg vsega zagotavlja tudi svobodo izbire in vključuje zasebno pobudo v razvoj šolstva.

Današnjega sestanka so se udeležili predstavniki staršev: Tadeja Sedej Trošt, Miha Paternoster, Vesna Marinič, Gregor Maček in Tone Česen, direktor Zavoda sv. Stanislava, Pavel Demšar, direktor Inštituta Montessori Ljubljana, Iztok Kordiš, direktor Waldorfske šole Ljubljana ter Taja Steblovnik, predsednica Združenja zasebnih vrtcev Slovenije.

Predsednik Pahor sprejel predstavnike civilne iniciative "Bogatimo šolstvo" in predstavnike civilne iniciative "Združeni starši"
Foto: Daniel Novakovič/STA