1. seja članov izbirne komisije za izbiro predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Ljubljana, 20. 12. 2019 | sporočila za javnost

Danes, 20. decembra 2019, so se na prvi seji sestali člani izbirne komisije za izbiro predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.

Izbirna komisija bo preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov in ocenila njihovo primernost ter v 30 dneh predsedniku republike posredovala seznam prijavljenih kandidatov, ki so po njihovem mnenju primerni za imenovanje. V tem delu izbirna komisija v celoti in samostojno vodi postopek izbire. Predsednik republike imenuje novega predsednika KPK zgolj izmed kandidatov, ki mu jih bo posredovala izbirna komisija. To je dolžan storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. V primeru, da ne imenuje nobenega kandidata, o tem obvesti izbirno komisijo in ponovi postopek javnega poziva.

Člani izbirne komisije za izbiro predsednika Komisije za preprečevanje korupcije so:

1. Državni zbor RS: Ivan Hršak,
2. Vlada RS: dr. Saša Zagorc,
3. Sodni svet RS: dr. Saša Prelič,
4. Uradniški svet RS: dr. Janez Stare in
5. CNVOS: dr. Erik Brecelj.