SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik republike podelil nagrado in priznanja za izjemne dosežke Republike Slovenije na področju prostovoljstva

Ljubljana, 18. 4. 2016 | sporočila za javnost, govori

Predsednik republike Borut Pahor je danes podelil nagrado in priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva za leto 2015. Priznanja so prejeli Jan Einspieler, Ana Palovšnik, Irena Sirotič Dobrila, Jelka Verbič in Cvetka Vereš. Nagrado za življenjsko delo na področju prostovoljstva pa je prejela Terezija Novak.

Prejemnica nagrade Republike Slovenije za življenjsko delo na področju prostovoljstva Terezija Novak se je v svojem nagovoru najprej zahvalila vsem prostovoljcem, saj brez njih ne bi bilo prostovoljskih aktivnosti. »Povezujemo se z različnimi društvi in institucijami, v lokalnem okolju smo postali prepoznavni, a je trajalo kar nekaj časa, da so nam ljudje zaupali,« je dejala gospa Novak in pozvala prostovoljke in prostovoljce, da slišijo ljudi v stiski, jim pomagajo in tako postanejo ambasadorji prostovoljstva.

Predsednik republike se je v nagovoru obrnil na vse prostovoljke in prostovoljke in poudaril, da je v uteho in upanje spoznanje, da se prav z negovanjem vrednot prostovoljstva razvijamo kot družba, ki je čuteča in v kateri se vrednote solidarnosti tudi nagrajuje.

Predsednik republike Borut Pahor je podelil nagrado in priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva za leto 2015. Priznanja so prejeli Jan Einspieler, Ana Palovšnik, Irena Sirotič Dobrila, Jelka Verbič in Cvetka Vereš. Nagrado za življenjsko delo na področju prostovoljstva pa je prejela Terezija Novak.
Foto: Daniel Novaković/STA

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva za življenjsko delo podeljuje Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 Tereziji Novak:

Nagrada se gospe Novak podeljuje kot najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Obrazložitev:
Začetki prostovoljstva Terezije Novak segajo leta nazaj, ko je postala članica Gasilskega društva Loče in Rdečega križa Slovenske Konjice. Kasneje se je pridružila Društvu upokojencev Loče, kjer je prevzela tajništvo društva. Po seznanitvi s programom »Starejši za višjo kakovost starejših doma« je pričela delovati kot koordinatorka programa. Terezija se je za delo usposobila in k dejavnosti pritegnila še petnajst somišljenikov, na katere je prenašala znanja in izkušnje. Postali so njen glas in srce na terenu. Skupaj s prostovoljci dnevno rešuje probleme in išče rešitve za starejše, ki si ne znajo ali ne zmorejo pomagati sami. Pri iskanju rešitev medsebojno poveže vse posameznike, ki v konkretnem primeru lahko pomagajo. Njena prostovoljska pot je prepletena z najrazličnejšimi zgodbami. Zgodba starejšega para, ki je zaradi njene pomoči pri negi in čustvene opore lahko ostal skupaj do smrti, mnoge zgodbe starejših, ki so se jim uredile nemogoče življenjske razmere in so pridobili trajno podporo.

Terezija prostovoljsko delo opravlja z zavzetostjo in predanostjo. Njeni načrti so veliki, slutiti je korenine medgeneracijskega sodelovanja, saj na mlajše prenaša znanja in izkušnje. Z njeno pomočjo tudi mladi razumejo starost in pomagajo, kjer je le možno. Njeno delo vidno kaže, da s skupnimi močmi lahko naredimo spremembe, ki se zdijo nemogoče.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 prostovoljec Jan Einspieler. Priznanje se Janu Einspielerju podeljuje za izjemne dosežke na področju dela z otroki in mladostniki.

Obrazložitev:

Janu Einspielerju največ pomeni, da lahko svoj prosti čas nameni nekomu, ki ga resnično potrebuje. Gre za mladeniča, ki meni, da je nekomu pomagati lepo, kar nenazadnje dokazuje kot prostovoljec in animator pri delu z otroki in mladostniki. Aktiven je zlasti pri Rdečem Križu Slovenije, Centru za socialno delo Grosuplje ter Škofijski Karitas Ljubljana. Svoj humanitarni pečat je, kot bolničar v okviru ekipe za prvo pomoč, pustil tudi pri nudenju pomoči migrantom v Sloveniji, vodenju taborov ter učenju otrok osnovnih plavalnih veščin.

Jan s svojimi vodstvenimi sposobnostmi uspešno sodeluje z otroki in mladoletniki, z mladostjo, vestnostjo in zagnanostjo pa predstavlja dober zgled mladim in prispeva k promociji prostovoljstva ter širi idejo humanitarnega dela.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 prostovoljka Ana Palovšnik. Priznanje se Ani Palovšnik podeljuje za prostovoljsko delo z otroki z avtizmom.

Obrazložitev:

Ana Palovšnik ima bogate prostovoljske izkušnje dela z otroki in mladimi v okviru najrazličnejših organizacij, še posebej izstopa njeno prostovoljstvo v Centru ZA zdravljenje avtizma. Ana že četrto leta pomaga otroku z avtizmom, ob tem razbremenjuje celo družino, jih navdihuje z optimizmom in upanjem. Redno prilagaja svoje obveznosti za poglabljanje razumevanja in metod dela in je ena izmed redkih usposobljenih prostovoljcev, ki lahko vodijo posebne programe za najrazličnejše otroke z avtizmom. Prednosti prostovoljstva širi tudi med svoje vrstnike in med bodoče uporabnike pomoči, saj navdušuje starše, ki obiščejo Center ZA zdravljenje avtizma, ter jim predstavlja načine, kako lahko prostovoljci izboljšajo življenje otrok in njihovih družin.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 prostovoljka Irena Sirotič Dobrila. Priznanje se Ireni Sirotič Dobrila podeljuje za njen izjemen prispevek pri uresničevanju ciljev Rdečega Križa Slovenije – Območnega združenja Koper.

Obrazložitev:

Irena Sirotič Dobrila je povezana z delovanjem Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Koper že od leta 1977. Njeno delovanje je povezano s prostovoljskim delom na področju sociale, zdravstva, civilne zaščite in reševanja. S prevzemom funkcije predsednice Območnega Združenja Koper je delovanje društva popeljala na višji nivo. Pod njenim vodstvom se je izboljšala kvaliteta opravljenih storitev, transparentnost, financiranje, posamezna področja so bolje organizirana, kot izjemen uspeh pa je potrebno izpostaviti vzpostavitev zavetišča za brezdomne osebe. Je častna članica Gobarsko-mikološkega društva Slovenske Istre in soustanoviteljica Turističnega društva Marezige.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 prostovoljka Jelka Verbič. Priznanje se Jelki Verbič podeljuje za dolgoletno prostovoljsko delo na področju psihosocialne pomoči.

Jelka Verbič je oseba, ki je s svojim vestnim, zagnanim in neutrudnim delom pustila trajen pečat pri skrbi za ljudi s posebnimi potrebami. Svoje poklicno znanje psihologije je uspešno prenašala na delo v različnih prostovoljskih organizacijah in društvih. Jelka je prostovoljka že 44 let, njeno pot je močno zaznamovalo delo v Društvu za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju - Sožitje. Po osamosvojitvi je bila zelo vpeta v nudenje pomoči v begunskem centru Postojna, pri Rdečem križu Slovenije, Slovenski Karitas in Civilni zaščiti. V zadnjem obdobju svojo pozitivno energijo usmerja v Društvo tvoj telefon - program Klic v stiski, Slovensko združenje za duševno zdravje - Šent, društvo upokojencev Postojna ter Slovensko združenje za pomoč pri demenci – Spominčica.

Njeno prostovoljsko delo predstavlja mozaik medgeneracijskega sodelovanja, saj poleg naštetega, nudi tudi potrebno učno pomoč osnovnošolcem in srednješolcem, vodi različne skupine za samopomoč ter širi znanje o demenci, vseživljenjskemu učenju in odvisnosti pri osnovnošolcih.


Po sklepu Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva prejme priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2015 prostovoljka Cvetka Vereš. Priznanje se Cvetki Vereš podeljuje za njeno dolgoletno prostovoljsko delo v okviru Dobrodelnega društva Pomagajmo odprtih src.

Cvetka Vereš največ svojega prostega časa namenja Dobrodelnemu društvu Pomagajmo odprtih src in Večetničnemu, kulturnemu, izobraževalnemu, turističnemu in športnemu društvu Bakovci.

S svojo strokovnostjo, nesebičnostjo, vztrajnostjo in natančnostjo prepoznava potrebe lokalnih prebivalcev in jih medsebojno povezuje. Cvetka je aktivna na področju kulture in umetnosti, vzgoje in izobraževanja, športnih aktivnosti, je organizatorka dobrodelnih akcij, pomoči in taborov za otroke. Posebno pozornost namenja pomoči potrebnim romskim otrokom pri opismenjevanju. S svojo predanostjo prostovoljstvu in pedagoškim pristopom širi humanitarno delo tudi na otroke in mladino.

Cvetka deluje tudi na mednarodnem področju, in sicer veliko pozornosti namenja humanitarni ter razvojni pomoči Bosni in Hercegovini.

Predsednik republike Borut Pahor je danes podelil nagrado in priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva za leto 2015. Priznanja so prejeli Jan Einspieler, Ana Palovšnik, Irena Sirotič Dobrila, Jelka Verbič in Cvetka Vereš. Nagrado za življenjsko delo na področju prostovoljstva pa je prejela Terezija Novak.