Predstavitev Letnega poročila Komisije za preprečevanje korupcije predsedniku Pahorju

Ljubljana, 14. 6. 2018 | sporočila za javnost

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je na začetku srečanja izrazil zadovoljstvo, da senat KPK z imenovanjem mag. Novaka deluje v polni sestavi in da se lahko v celoti posveča nalogam in aktivnostim v pristojnosti senata. V tem okviru se KPK v večji meri posveča preiskavam sistemske narave, področju javnega naročanja, korupcijskim tveganjem v zdravstvu, lobističnim stikom in podobno. Predsednik Štefanec je posebej omenil uspehe na področju nadzora lobiranja, saj je bilo prijavljenih lobističnih stikov v letu 2017 kar 3943, v primerjavi s številko 2004, kolikor jih je bilo v letu 2016. To nakazuje na uspešno delo komisije pri ozaveščanju sprejemanja lobiranja kot pomembnega vidika demokratičnega odločevalskega procesa.
Kot poseben uspeh je predsednik KPK izpostavil spletno orodje Erar, ki je plod lastnega znanja KPK in sedaj deluje brez motenj. To orodje je omogočilo izvedbo dveh pomembnih analiz na področju korupcijskih tveganj pri delovanju javnega sektorja.

Kot pomemben cilj v prihodnjem delu komisije so člani senata KPK izpostavili aktivno zavzemanje za sprejem novega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in sodelovanje pri pripravi vsebine zakona. 

Predsednik Pahor je ponovno poudaril, kako pomembno je uspešno delo komisije za stanje na področju korupcijskih tveganj v Sloveniji in za zaupanje javnosti v njeno delo. Izrazil je pričakovanje, da bo KPK s senatom v polni sestavi lahko v prihodnje še uspešneje izpolnjevala pričakovanja javnosti glede preprečevanja korupcije.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije bo skupaj s članoma senata KPK predsedniku republike predal redno Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2017
Foto: Tamino Petelinšek