Govor predsednika republike na osrednji slovesnosti ob 150. obletnici Odvetniške zbornice Slovenije

Ljubljana, 5. 10. 2018 | sporočila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil osrednje slovesnosti ob 150. obletnici Odvetniške zbornice Slovenije, kjer je bil slavnostni govornik.

Besedilo govora predsednika republike v nadaljevanju (Velja govorjena beseda):

"Spoštovani gospod predsednik Odvetniške zbornice Slovenije,

spoštovane odvetnice in odvetniki,

sprejmite, prosim, iskrene čestitke ob 150. obletnici organiziranega odvetništva na Slovenskem.

Zaradi visoke in okrogle obletnice, spoštovanja vredne tradicije, prispevka odvetništva k zorenju nacionalne zavesti, identitete in graditve slovenske državnosti, zavoljo pomena odvetništva za posameznika in družbo mi je danes v posebno veselje in čast obvestiti vas, da sem vam sklenil podeliti visoko državno odlikovanje.


Spoštovani gospod predsednik,

odlikovanje bo vam in vaši zbornici vročeno na posebni slovesnosti v predsedniški palači. Sprejmite tudi zavoljo te novice moje prisrčne čestitke.

Spoštovane gospe in gospodje,

Slovenci letos praznujemo 150. obletnico taborskega gibanja, ko so na ljudskih shodih vsepovsod po naši deželi ljudje različnih prepričanj enotno vzklikali ideje zedinjene Slovenije.

Verjetno je tudi to botrovalo dejstvu, da je Kranjska odvetniška zbornica sprejela sklep, da je slovenski jezik izključni uradni jezik zbornice.

Hočem reči, da se je kmalu po pomladi narodov sredi 19. stoletja slovenstvo začelo močno politično prebujati, hkrati pa z velikim občudovanjem lahko spremljamo začetke stanovskega organiziranja, med njimi v prvih vrstah odvetniškega.

Prav je, da skupaj z vami danes praznujemo vsi, saj je zgodovinska in sedanja vloga slovenskega odvetništva neprecenljivega pomena za obstoj in razvoj slovenskega naroda in slovenske države, zlasti pravne države.

Danes ne praznujemo samo 150 let organiziranega odvetništva na Slovenskem, temveč tudi zgodovinsko prelomnico, ko odtlej naprej odvetnikov ni več postavljala državna oblast, temveč odvetniška zbornica.

Jubilej Odvetniške zbornice Slovenije ima velik simbolni pomen tako za odvetnike, kot za slovenski narod in državo. Slovenskim odvetnikom je bila naložena še posebej pomembna zgodovinska, kulturna in narodno buditeljska vloga, ne samo na pravnem področju, temveč tudi v umetnosti, znanosti ter politiki.


Spoštovane gospe in gospodje,

slovensko odvetništvo ima nenadomestljivo vlogo pri omogočanju nemotenega delovanja pravosodnega sistema in vladavine prava. Odvetniki ste pravno državo vedno razumeli kot del dinamičnega, demokratičnega procesa, usmerjenega v krepitev demokratičnosti in humanost družbe.

Iz zgodovinskih razlogov potemtakem ni naključno, da je Republika Slovenija ena redkih držav, kjer je odvetništvo eksplicitno ustavna kategorija.

Odvetniška zbornica Slovenije je v svoji zgodovini vedno podprla in spodbujala svoje člane k obrambi človekovih pravic, ko so bile te najbolj kršene.

Zbornica se je v različnih zgodovinskih obdobjih znala postaviti kot branik pred manipulacijami in nadzorom oblasti nad odvetništvom.

Odvetniki ste prvi, ki izpolnjujoč svojo družbeno in ustavno vlogo, na strokoven in etičen način varujete človekove pravice in s tem omogočate svobodo državljanu in demokracijo v državi.

Človekove pravice in njihovo varstvo so vedno bile v središču delovanja odvetništva. Nujni pogoj za to, da so v državi človekove pravice spoštovane, pa je neodvisno in samostojno odvetništvo.

Odvetniška zbornica Slovenije je neodvisnost in samostojnost odvetništva zagotavljala skozi celo zgodovino svojega delovanja.

Tudi v časih, ko so si totalitarni režimi skušali podrediti odvetništvo, ki je bilo moteče s svojim vztrajanjem pri pravni državi in obrambi človekovih pravic.

In tudi v časih, ko se skuša odvetništvo degradirati v običajno storitveno dejavnost, ki naj bo prepuščena golim mehanizmom trga.

Vlogo branika pred manipulacijami in nadzorom oblasti nad odvetništvom ima Odvetniška zbornica Slovenije tudi danes, ko svoje članstvo – odvetnike – spodbuja med drugim tudi k obrambi socialnih in ekonomskih pravic ter ne nazadnje tudi pravic do zdravega okolja.


Gospe in gospodje,

ob tej priložnosti bi želel posebej omeniti odlično sodelovanje med mojim uradom in Odvetniško zbornico Slovenije. Z vašo pripravljenostjo in pomočjo smo uspeli zagotoviti odvetniško pomoč nekaterim od številnih posameznikov, ki so se v svoji stiski obrnili name in na moj urad. V teh primerih je bilo namreč mogoče ugotoviti, da odvetniške pomoči sami ne bodo zmogli plačati, so jo pa za uveljavljanje svojih osnovnih pravic ter dostojanstva nujno potrebovali.

Tovrstna pomoč je še posebej dragocena ne le zaradi res velikih stisk, v katerih se nahajajo posamezniki, ki prosijo za pomoč. Ta jim je življenjskega pomena. Temveč tudi zato, ker je to področje, kljub našim skupnim prizadevanjem, davčno še vedno neustrezno urejeno.

Hkrati pa se vam v imenu vseh državljank in državljanov iskreno zahvaljujem za vašo pripravljenost in široko angažiranost ob Dnevu pro bono odvetniške pravne pomoči. Ta, sedaj že tradicionalna akcija slovenskih odvetnikov, ki nudijo pro bono pravno pomoč, je izjemnega pomena za čedalje širši krog ljudi, ki nujno potrebujejo strokovno pravno pomoč, pa si je zaradi finančne situacije žal ne morejo privoščiti. Upam in verjamem, da se bo ta praksa tudi vnaprej razvijala in širila."

Odvetniska zbornica
Foto: Bor Slana