Predsednik Pahor podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha človekovih pravic

Ljubljana, 3. 8. 2018 | sporočila za javnost

Danes, 3. avgusta 2018, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen poziv predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha človekovih pravic.

Predloge možnih kandidatov za varuha človekovih pravic je treba poslati najkasneje do 15. oktobra 2018 na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.

Varuhinja človekovih pravic je predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja 11. julija 2018 obvestila, da ji 23. februarja 2019 poteče mandat varuhinje človekovih pravic. Zakon o varuhu človekovih pravic (v nadaljevanju: ZVarCP) v 13. členu določa, da se mora postopek za izvolitev varuha začeti najpozneje šest mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega varuha. Skladno z določbo 14. člena ZVarCP in 12. členom Zakona o ustavnem sodišču, je Predsednik Republike Slovenije po prejemu obvestila podpisal poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha človekovih pravic.

Predlogi možnih kandidatov za varuha človekovih pravic morajo biti obrazloženi, posebej morajo biti priloženi pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, in dokazila o izpolnjevanju pogojev. Za varuha je lahko izvoljen le državljan Republike Slovenije.

Po tem, ko bo predsednik republike sprejel odločitev o izboru kandidata/kandidatov za varuha človekovih pravic, in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata/predlaganih kandidatov.