SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Minister za obrambo in načelnica generalštaba predsedniku republike predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske

Ljubljana, 5. 4. 2019 | sporočila za javnost, govori

Danes sta minister za obrambo Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc, predsedniku republike in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2018.

Po predstavitvi letnega poročila o pripravljenosti Slovenske vojske so predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, minister za obrambo Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc, podali izjavo za javnost.Izjava predsednika republike in vrhovnega poveljnika obrambnih sil Boruta Pahorja (Velja govorjena beseda!):

"V skladu z zakonom sem danes kot predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil prejel Poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske za leto 2018. Predstavila sta mi ga minister za obrambo in načelnica Generalštaba Slovenske vojske.

Slovenska vojska izvaja vse naloge v skladu z Zakonom o obrambi. Težave pa ima pri zagotavljanju zmogljivosti za delovanje v operacijah največje intenzivnosti.

Preden predstavim glavne izsledke tega poročila in oceno, da se pripravljenost ni bistveno spremenila, bom nadaljeval tam, kjer sem končal ob lanski predstavitvi poročila.

Predlagam razmislek o sprejemu Zakona o sistemskem financiranju nacionalne varnosti. Z zakonom bi zagotovili pravno podlago za premišljeno posodobitev vseh institucij sistema nacionalne varnosti ob dolgoročnem stabilnem zagotavljanju potrebnih finančnih virov.

Varnost je postala zelo kompleksen, integriran pojem in pojav, ki pa ne zadeva samo vojske. Z novimi varnostnimi tveganji je varnost postala manj zanesljiva, zato je vanjo potrebno vlagati več. Ne samo v vojsko. Potreben je skupen pristop ob hkratni posodobitvi vojske, policije, civilne zaščite, obveščevalnih služb in kibernetske varnosti.

Ko sem pred letom dni predstavil državnemu zboru pripravljenost Slovenske vojske, takratna vlada ni imela več polnih pooblastil. Tedaj sem dejal, da bom zamisel o posebnem zakonu predstavil novi vladi. Menim, da je priprava t.i. bele knjige, ki jo načrtujejo v ministrstvu za obrambo, lahko dobra podlaga za vzporedno pripravo zakona. O tem in drugih izzivih krepitve nacionalne varnosti se bom še ta mesec posvetoval s predsednikom vlade Marjanom Šarcem.

Poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske, katerega izsledke bom zdaj predstavil javnosti, je pripravil Generalštab Slovenske vojske. V poročilu je ocenil pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni in v miru v letu 2018.
Generalštab Slovenske vojske v poročilu o pripravljenosti Slovenske vojske ocenjuje stopnjo zmožnosti za delovanje v miru s povprečno oceno zadostno. Za delovanje v vojni pa pripravljenost ocenjuje s povprečno oceno nezadostno.

Ključni težavi, ki vplivata na takšni oceni, tako za delovanje v miru kot v izrednih razmerah in v vojni, sta popolnjenost enot Slovenske vojske s kadri, z oborožitvijo in opremo. O tem bo več spregovorila načelnica generalštaba.

Finančna sredstva, kot eden ključnih pogojev za zagotavljanje delovanja in pripravljenosti Slovenske vojske, so se v zadnjih treh letih povečevala. Generalštab Slovenske vojske v poročilu ocenjuje, da je bil vpliv dodatnih finančnih sredstev na zahtevano pripravljenost vojske minimalen.

Vsekakor pa je dvig finančnih sredstev razen investiranja v kadre omogočal bistveno večje vlaganje v usposabljanje enot in zagotavljanje določenega deleža osnovne opreme.

Kot vsako leto je potrebno izpostaviti, da je pripravljenost enot za delovanje v mednarodnih operacijah in misijah na najvišji ravni. Slovenska vojska je s svojimi aktivnostmi pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ključen akter v sistemu nacionalne varnosti.

Kot vsako leto posebej izpostavljam vlogo posameznika, dobro usposobljenega in pripravljenega za opravljanje nalog. Na profesionalnost in predanost naših vojakov in vojakinj se lahko vedno zanesemo.

Ponovno pa moram poudariti, da je motiviranost, ki je pogojena tudi z ustreznim statusom, bistvenega pomena za pripravljenost enot.

Zahteve po povečanju finančnih sredstev so upravičene, v našo varnost moramo vlagati več. Iz izkušenj zadnjih treh let vidimo, da ni preproste, enostavne, mehanske korelacije med povečevanjem finančnih izdatkov za obrambo in zvišanjem ravni pripravljenosti Slovenske vojske.

Na osnovi vseh teh izkušenj ponavljam predlog, da bi po vzoru nekaterih drugih držav Slovenija s posebnim zakonom dolgoročno finančno zagotavljala krepitev celotnega sistema nacionalne varnosti, tudi Slovenske vojske kot njegovega vojaškega stebra."

Minister za obrambo in načelnica generalštaba predsedniku republike predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske
Foto: Daniel Novakovič/STA


Minister za obrambo in načelnica generalštaba predsedniku republike predstavila letno poročilo o pripravljenosti Slovenske vojske
Foto: Daniel Novakovič/STA