SI  EN  |  Dostopnost
PISAVA
VELIKE ČRKE male črke
VELIKOST ČRK
CTRL+ za povečavo
CTRL- za pomanjšavo
SHEMA
Kontrastna shema Običajna shema Ponastavi vse
 
 
 

Predsednik Pahor prvi dan Münchenske varnostne konference na razpravi o pobudi Tri morja

Ljubljana, 15. 2. 2019 | sporočila za javnost, govori

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo Wolfganga Ischingerja, predsedujočega Münchenski varnostni konferenci, tudi letos udeležuje konference, ki poteka od danes, 15. februarja, do nedelje, 17. februarja 2019.

Gre za najpomembnejšo varnostno konferenco na svetu, kjer odločevalci in strokovnjaki s področij varnosti in zunanje politike razpravljajo o trenutnih in prihodnjih političnih in varnostnih izzivih v mednarodni skupnosti. Predsednik Pahor je bil danes popoldan govornik na dogodku na temo pobude Tri morja, imel pa bo tudi več bilateralnih srečanj.

Osrednje teme razprav so povezane z aktualnimi političnimi in varnostnimi razmerami v Evropi in v svetu. Najpomembnejši snovalci varnostnih politik razpravljajo o mednarodnem sodelovanju na področju obrambe, multilateralizma, globalne trgovine, aktualnih kriznih žarišč ter razmišljali o povezavi med podnebnimi spremembami in konflikti. Poudarek je tudi na novodobnih izzivih, ki izkoriščajo ranljivost demokratičnih sistemov.

Predsednik Pahor je danes nastopil v pogovoru z naslovom "The Three Seas Initiative: Central Europe's Answer to Great Power Competition?". Namen razprave je ocena doseženega v dosedanjem razvoju pobude in pogled naprej v smislu priprav na Vrh pobude Tri morja, ki ga bo letos gostila Slovenija. 

Pobuda Tri morja (3SI) je iniciativa na ravni predsednikov 12 držav članic EU, njeno bistvo pa je želja po tesnejšem povezovanju na področju infrastrukture na osi sever-jug. Pobuda naj bi pripomogla k iskanju investitorjev za projekte povezovanja, tudi s strani ZDA. 

Münchenska varnostna konferenca je tudi letos priložnost za pomembna dvostranska srečanja, saj se je je udeležuje več kot 35 predsednikov držav ali vlad in visokih predstavnikov mednarodnih organizacij ter 90 ministrov za zunanje oziroma obrambne zadeve.


V nadaljevanju objavljamo besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na današnji razpravi z naslovom »The Three Seas Initiative: Central Europe's Answer to Great Power Competition?« Velja govorjena beseda!

"Slovenija bo v začetku junija gostila 4. srečanje šefov držav iniciative Tri morja (The Three Seas Initiative). V Ljubljani se bomo srečali predsedniki dvanajstih držav članic EU iz srednje in vzhodne Evrope. Pričakujemo visoke politične predstavnike iz Združenih držav in Evropske unije. Kot gostitelj sem se na 4. srečanje odločil povabiti kot gosta tudi nemškega predsednika.

Slovenija bo ob robu srečanja najvišjih političnih predstavnikov organizirala tudi poslovno konferenco.

Cilj političnega srečanja je okrepiti medsebojno razumevanje in sodelovanje držav srednje in vzhodne Evrope in naše aktivne vpetosti v Evropsko unijo in NATO.

V razpravah bo govora o gospodarstvu, transportu, energiji, zaščiti okolja, raziskavah in razvoju v digitalne komunikacije.

Vzporedno srečanje uglednih poslovnežev iz teh držav naj bi dodatno okrepilo njihovo medsebojno poznavanje in sodelovanje.

Pri iniciativi Tri morja je treba razumeti, da je pobuda še v razvoju. V Sloveniji bo šele četrto zasedanje. Vendar se mi zdi kot gostitelju vredno vložiti maksimalen napor v odlično pripravo obeh dogodkov in dati iniciativi priložnost, da se razvija naprej.

Zakaj?

Sem velik zagovornik evropskega povezovanja. Sem med tistimi, ki v bodočnosti vidijo obrise federalne Evrope, Združenih držav Evrope. Iz tega izhaja, da sem naklonjen slehernemu poglabljanju sodelovanja med vsemi državami članicami EU in ne delitvam med njimi.

Vendar je dejstvo, da imajo vse države, članice te iniciative, razen Avstrije, precej sorodne izzive po demokratičnih spremembah in vključitvi v EU in NATO.

Po padcu komunističnih režimov in železne zavese moramo vzpostaviti trdno demokracijo, vladavino prava in socialno tržno ekonomijo. Odpraviti moramo razvojni zaostanek za zahodnim delom Evrope. Zaradi izkušnje večine držav z članstvom v Varšavskem bloku so posebej občutljive tudi na varnostna tveganja, ki prihajajo z vzhoda.

Zato ne vidim nič slabega v tem, da med seboj posebej sodelujemo, tudi v okviru iniciative Tri morja. Res je, da so teme dosedanjih razprav veliko bolj pisane na kožo sodelovanju na ravni vlad. Če nam bo uspelo v naslednjih letih primerno razviti to iniciativo menim, da se bo ta preselila tudi na raven vlad.

V tem smislu naj spomnim na iniciativo Brdo – Brijuni. Čez tri mesece se bomo letos srečali v Albaniji. V tem času je postala iniciativa na ravni predsednikov držav tako politično pomembna, da je z Berlinskim procesom prerasla tudi na sodelovanje na ravni vlad. Morda se bo nekaj podobnega razvilo iz Iniciative treh morij.

Že od začetka so na srečanjih navzoči visoki predstavniki ZDA. Od lanskega srečanja v Bukarešti pa tudi visoki predstavniki EU. To je pomembno, ker je s tem ovržen očitek, da želijo ZDA iniciativo Tri morja, zlasti na področju energetike, spremeniti v nek podoben klub, kot ga je uspelo ustvariti Kitajski z Iniciativo 16+1. V takem kontekstu je navzočnost in sodelovanje ZDA in EU dobrodošlo in koristno.

Kot rečeno je iniciativa Tri morja še na začetku razvoja. Kot privrženec močne in združene Evrope jo vidim kot oporo in ne kot prepreko vseevropskemu sodelovanju.

Mislim, da je nadvse koristna, če se tudi najvišji politični predstavniki iz teh držav, Združenih držav Amerike in vrha EU ter letos države gostje, Nemčije, enkrat leto srečamo in poglobimo naše medsebojno razumevanje, spoštovanje in sodelovanje.

V teh časih, ko je Evropa bolj šibka, kot bi si želeli, lahko to pripomore k temu, da bo močnejša. Poleg tega pa razvijamo tudi zavezniške in partnerske odnose z Združenimi državami Amerike. To se mi zdi z vidika celotne EU geopolitično zelo pomembno."